Dla dorosłych


Dla dorosłych przewidzieliśmy ofertę logopedyczną oraz warsztatową, dzięki której opiekunowie dzieci do lat 7 dowiedzą się, jak czuwać nad właściwym rozwojem swoich podopiecznych.

OFERTA LOGOPEDYCZNA
- diagnoza i terapia wad wymowy dorosłych;
- prawidłowa emisja głosu;

Cel zajęć
- poprawianie brzmienia i jakości głosu z wykorzystaniem „techniki Aleksandra”;
- uzyskanie prawidłowej dykcji;
- wpływanie na głos w sytuacjach naturalnych i stresowych;
- pokonywanie tremy podczas wystąpień publicznych, rozmów z klientami, podwładnymi, mediami oraz podczas egzaminów ustnych;

PONADTO W OFERCIE LOGOPEDYCZNEJ
Terapia zaburzeń mowy, w tym usuwanie wad wymowy - terapia dyslalii, alalii, dysfazji, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących.
Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową z wykorzystaniem elementów psychoterapii oraz przy współpracy rodziny i osób bliskich - ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, techniki przedłużonego mówienia, ćwiczenia socjoterapeutyczne, pozytywne wzmocnienia, trening asertywności, psychodramę.
Terapia afazji i dysfazji - terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu

OFERTA WARSZTATOWA
Zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów niemowląt i dzieci do 7 roku życia, czyli efektywne sposoby stymulacji rozwoju małego dziecka oraz wczesna interwencja terapeutyczna, która przyczyni się do rozwoju mowy dziecka od pierwszych jego dni, ,a także do jego gotowości szkolnej, czyli podniesienia jakości komunikacji werbalnej - jednego z najistotniejszych elementów w życiu człowieka.