Metoda Tomatisa


METODA TOMATISA - trening kształcenia uwagi słuchowej zwany też metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej.
Twórca metody – prof. Alfred Tomatis – francuski neurolog, otolaryngolog i foniatra.

DO KOGO SKIEROWANA:
- dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w celu rozwiązywania problemów szkolnych typu: dysleksja, zaburzenia uwagi, wady wymowy, koncentracji, zapamiętywania, zmęczenie;
- dla osób dorosłych jako pomoc w rozwoju własnego potencjału intelektualnego, w celu wykształcenia umiejętności koncentracji, szybkiego uczenia się i przyswajania języków obcych;
- dla osób z syndromem tzw. wypalenia zawodowego, odczuwających brak mo- tywacji, dezorientację, bezsenność, stres;
- dla osób z problemem orientacji przestrzennej, równowagi;
- dla kobiet w końcowych miesiącach ciąży jako przygotowanie do łatwiejszego porodu;
- dla muzyków, śpiewaków, aktorów w celu rozwiązywania problemów z głosem i słuchem;
- dla wszystkich uczących się języków obcych z zakresu asymilacji i integracji językowej;

EFEKTY STOSOWANIA
- zwiększanie koncentracji;
- lepsze zapamiętywanie;
- zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych;
- zwiększenie sprawności komunikowania się;
- skuteczniejsza nauka języków obcych;
- lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału;
- polepszanie koordynacji ruchowej;
- panowanie nad stresem;
- samokontrola emocji;

TRENINGI UWAGI SŁUCHOWEJ
Trening rozpoczyna się testem uwagi słuchowej, po czym następują sesje słuchania oraz pracy z głosem. Program sesji dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i monitorowany w trakcje treningu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek wręcz odwrotny. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Prof. Tomatisa położył szczególny nacisk na wykorzystanie źwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha, stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Podczas trwania sesji moża rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub spać. Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

Etap I – 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.
Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, w przeciwieństwie od pierwszej, naciskiem na pracę z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest testem uwagi lateralizacji słuchowej – badaniem za pomocą audiometru, co pomaga określić stopień uwagi słuchowej oraz ucho dominujące. Podczas testu w przypadku dzieci przeprowadzany jest również wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu ciąży, rozwoju dziecka w pierwszym roku życia i latach następnych oraz o przebytych chorobach.

Wiodącą funkcją ucha według Prof. Tomatisa nie jest słuchanie a słyszenie. Bardzo wyraźnie odróżnia on te dwa zjawiska: słyszenie z natury jest bierne, podczas gdy słuchanie wymaga zaangażowania i aktywności. Na umiejętność słuchania składa się zarówno zdolność przyswajania informacji jak i odpowiedniego ich filtrowania. Sprawne przetwarzanie danych sensorycznych eliminuje zbędne bodźce, co umożliwia koncentrację bez poczucia natłoku informatycznego. Trening uwagi słuchowej w formie opracowanej przez francuskiego badacza (tzw. metoda Tomatisa), ma na celu wyćwiczenie i usprawnienie zdolności słuchania w sposób efektywny i zorganizowany.