Dla dzieci i młodzieży - 7 - 14 lat


Dla Waszych starszych pociech przygotowaliśmy kompleksową ofertę logopedyczno – edukacyjno-artystyczną, która pozwoli w pełni wykorzystać ich potencjał i przygotować do dalszych etapów kształcenia.

OFERTA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza logopedyczna, która sprawdza:
- sprawność narządów artykulacyjnych, które biorą udział w procesie mówienia;
- rozumienie nazw przedmiotów, czynności, pytań, relacji i poleceń;
- określenie poziomu słuchu fonematycznego na podstawie podawanych dźwięków;
- umiejętność analizy i syntezy słuchowej wyrazów (sylaby, głoski);
- stan wymowy, syntezę i analizę fonemową wyrazu;
- głos (czy występuje nosowanie);
- sposób oddychania – ustami, czy nosem;
- tempo mowy;
- rozumienie mowy (mowa czynna i bierna);


Cztery etapy terapii wad wymowy:
1. Ćwiczenia przygotowujące (artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, leksykalne).
2. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy (wywoływanie głoski w izolacji i utrwalanie głoski korygowanej na materiale językowym.
3. Ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę (w wierszykach i piosenkach, mowa spontaniczna, rozmowy kierowane).
4. Ćwiczenia utrwalające też z wykorzystaniem komputera.

Cel
- korygowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych, gramatycznych;
- stymulacja opóźnionego rozwoju mowy;
- doskonalenie mowy już ukształtowanej;
- usprawnianie pisania i czytania;
- zachęcanie Dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz do twórczego operowania słowem;

PONADTO W OFERCIE LOGOPEDYCZNEJ
Terapia zaburzeń mowy, w tym usuwanie wad wymowy - terapia dyslalii, alalii, dysfazji, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących.
Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową z wykorzystaniem elementów psychoterapii oraz przy współpracy rodziny i osób bliskich - ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, techniki przedłużonego mówienia, ćwiczenia socjoterapeutyczne, pozytywne wzmocnienia, trening asertywności, psychodramę.
Terapia afazji i dysfazji - terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu

OFERTA EDUKACYJNA
Przygotowanie do egzaminów szkoły podstawowej i gimnazjum z części humanistycznej oraz indywidualne korepetycje
Fachowa pomoc w usuwaniu zaległości szkolnych z zakresu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Przygotowanie do testów kompetencyjnych oraz sprawdzianów na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum

OFERTA ARTYSTYCZNA
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystów z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowatorskich technik plastycznych oraz elementów arteterapii. Poziom zajęć jest dostosowany do umiejętności uczestników, a ich tematyka odbiega od „szkolnego” szablonu.