Dla dzieci i młodzieży - 14 - 18 lat


Dla młodzieży przygotowaliśmy kompleksową ofertę logopedyczno – artystyczną, która pozwoli w pełni wykorzystać jej potencjał i przygotować do dalszych etapów kształcenia.

OFERTA LOGOPEDYCZNA
Diagnoza i terapia wad wymowy młodzieży i dorosłych
Prawidłowa emisja głosu

Cel zajęć
Poprawianie brzmienia i jakości głosu z wykorzystaniem „techniki Aleksandra”
Uzyskanie prawidłowej dykcji
Wpływanie na głos w sytuacjach naturalnych i stresowych
Pokonywanie tremy podczas wystąpień publicznych, rozmów z klientami, podwładnymi, mediami oraz podczas egzaminów ustnych

PONADTO W OFERCIE LOGOPEDYCZNEJ
Terapia zaburzeń mowy, w tym usuwanie wad wymowy - terapia dyslalii, alalii, dysfazji, zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących.
Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową z wykorzystaniem elementów psychoterapii oraz przy współpracy rodziny i osób bliskich - ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, techniki przedłużonego mówienia, ćwiczenia socjoterapeutyczne, pozytywne wzmocnienia, trening asertywności, psychodramę.
Terapia afazji i dysfazji - terapia osób z uszkodzeniami neurologicznymi po przebytych urazach i udarach mózgu

OFERTA ARTYSTYCZNA
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez artystów z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, z wykorzystaniem tradycyjnych i nowatorskich technik plastycznych oraz elementów arteterapii. Poziom zajęć jest dostosowany do umiejętności uczestników, a ich tematyka odbiega od „szkolnego” szablonu.